คลิปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสรรพวิทยา จังหวัดตาก เข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับโล่เกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษาจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ

14 ตุลาคม 2563 นางสาวบัณพร คำโสภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสรรพวิทยา จังหวัดตาก ซึ่งได้ทำความดีช่วยทำคลอดหญิงชาวกะเหรี่ยง เข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับโล่เกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษาจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ