บุคลากร สพป.ชม.2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

บุคลากร สพป.ชม.2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเซียงใหม่

โดยร่วมกิจกรรม ดังนี้

๑. พิธีถวายพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๓๙ รูป

๒. พิธีวางพวงมาลา กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายบังคม (3 ลา) และยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์

๓. กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ริม