สพป.สระแก้ว เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ITA

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 นำทีมโดย ดร.สนอง สุดสะอาด ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ศึกษาดูงาน การดำเนินงานจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. และการดำเนินงาน โรงเรียนขนาดเล็ก และการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 1