สพม.35 ตรวจติดตามโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563  นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนตามภารกิจ สพฐ. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา และได้มอบหมายให้ผู้บริหาร คณะครู จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน, ลดความซ้ำซ้อนของงานในโรงเรียน เพื่อบริหารจัดการกำลงครูได้ครอบคลุม อีกทั้งวางแผนเตรียมการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์โควิค 19

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์/รายงาน