เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่มอบนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ในจังหวัดนราธิวาส

15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รักษาการ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วย นายสราวุธ ยอดรักษ์ ดร.สุธิภรณ์ ขนอม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ดร.สุดา สุขอ่ำ ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้วยโอกาส และคณะ ลงพื้นที่มาตรวจราชการ และตรวจเยี่ยม พบปะบุคลากร เพื่อมอบนโยบาย และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1 และเข้าตรวจเยี่ยม พบปะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดโคกโก โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1