++++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สรุปผลการโค้ชชิ่ง (Coaching) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ++

^^วันศุกร์   ที่ 16  เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching   โดยนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา  รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายปุรเชษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ กรรมการและเลขานุการ   สรุปผลการโค้ชชิ่ง (Coaching ) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะ  1 ปี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน