องคมนตรี ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม “ทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง” สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 16 ตุลาคม 2563  องคมนตรี (นายอำพล กิตติอำพล) ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม   “ทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง” ณ โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมฯ