สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่พักสงฆ์ประชาสามัคคี อ.วังหิน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ที่พักสงฆ์ประชาสามัคคี ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่พักสงฆ์ประชาสามัคคี ตามโครงการ “ทำบุญ 9 วัด สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2563” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี พระครูนิวาสธรรมโชติ ประธานที่พักสงฆ์ประชาสามัคคี ร่วมอนุโมทนาบุญ และมี นายจำรัส วงศ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่ พร้อมด้วย นายตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) วังหิน 1 นายคงศักดิ์ งามล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนยาง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) วังหิน 2 นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอวังหิน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอขอบคุณ นายสุรชาติ ทอนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ที่ได้จัดทำอาหารร่วมทำบุญด้วย ในโอกาสเดียวกันนี้ นางวยุรีย์  ศิริโชติศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และ นายอนันต์ ถมทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท อีกด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)