รอง เลขาฯ กพฐ. และ ผอ.สพม.37 เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม. 37 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการต้อนรับ พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน