สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมด้านการอ่าน พัฒนาผู้เรียนและข้าราชการครู เรียนรู้ประวัติศาสตร์ขาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์

 

สพป.ประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ขอขอบคุณมูลนิธิธรรมดี (สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี) ร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน  โดยมอบหนังสือมรดกแห่งแผ่นดิน ชุดตามรอยพระบาท ให้กับโรงเรียนในสังกัดเพื่อนำไปดำเนินการตามนโยบายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน ร่วมเป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือ และร่วมกิจกรรมร้องเพลงพระราชาในนิทาน ณ สำนักสงฆ์พุทธเจดี ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2563