จิตอาสา สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์สำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

***วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 นำคณะบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง และพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานให้น่าอยู่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ต.ทุ่งคล้า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ในอาคารสำนักงาน ระหว่างวันที่ 13-22 ตุลาคม 2563 และในวันนี้ ได้นำคณะบุคลากรของ สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ร่วมแสดงพลังความรักความสามัคคี สร้างจิตสาธารณะ เสียสละร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

มนทิชา  แวซอเหาะ        ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี         รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th