สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพันธ์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมการแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดน้ำพุ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ครู ในจังหวัดลำพูนได้มีการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างสมาชิกในแต่ละสมาคมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและสร้างความเข้มแข็งในองค์กรส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีแก่สมาชิกในองค์กร โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ซึ่งมีกีฬาทั้งหมด 7 ประเภท การแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ได้มีสมาชิกสมาคมองค์กรครูของสมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน 8 อำเภอเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย สมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อำเภอเมือง อำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง ทั้งในและนอกประจำการ โดยมีชนิดและประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 40 ปี กีฬาฟุตบอลชายรุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ตะกร้อชาย เปตองชาย เปตองหญิง เปตองชาย อาวุโส เปตองหญิง อาวุโส และกีฬาวอลเลย์บอลหญิง