โครงการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษา

วันนี้ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.นภ.2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 เป็นรุ่นแรก และวันที่ 18-19 ตุลาคม 2563 เป็นรุ่นที่ 2 โดยใช้หลักสูตรสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6
สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ที่
          กิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อพัฒนาสมรรณะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อ.นากลาง