สพป.นครราชสีมา เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561  นายปราโมทย์  แสนกล้า  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4  มอบหมายให้ นายถวิล  อรัญเวศ  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” ณ สพป.นครราชสีมา เขต 4