++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2563 วัดภูสมะ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน++

^^วันอังคาร ที่ 20  เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพ  ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563   ณ วัดภูสมะ  บ้านกุงไม้สัก  ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน