+++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ++

<<<<วันอังคาร  ที่ 20  เดือนตุลาคม พ.ศ.2563   เวลา 09.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยนายณัฐเมศร์  ธีรจิตตินันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนตุลาคม 2563   โดยมีนายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย  ผอ.สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน   เป็นประธานในการประชุม  เพื่อปรึกษาหารือในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน