ปัตตานี เขต 2 จัดแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2563 ณ สนาม The Fatoni stadium และสนาม อบต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมี นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธาน         นางปราณี สุวรรณะ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อ พัฒนาศักยภาพนักเรียน ในด้านสุขภาพ อนามัย และพัฒนาการในทุกด้าน สร้างเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติแก่นักเรียน ไปสู่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยใช้กิจกรรมกีฬา เป็นสื่อและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ ฟุตบอล 7 คน นักเรียนชายอายุไม่เกิน 12 จัดการแข่งขันที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม The Fatoni stadium จำนวน 24 ทีม และวอลเลย์หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี    จัดการแข่งขัน       ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงยิมเนเซี่ยม อบต.บานา จำนวน 15 ทีม ในการนี้ ประธานจัดการแข่งขันได้มอบลูกฟุตบอลและลูกวอลเลย์บอล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และใช้ในกิจการกีฬาของโรงเรียนต่อไป และชมคู่เปิดสนามนัดพิเศษ ระหว่างทีมผู้บริหารสถานศึกษา อ.มายอ และอ.ยะรัง พบกับทีมผู้บริหารสถานศึกษาอ.โคกโพธิ์และอ.แม่ลาน สร้างความสนุกและเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ประธานและคณะกรรมการจัดการแข่งทุกฝ่าย เป็นอย่างสูงไว้      ณ โอกาส นี้