คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นายวินัย พันธุ์มี ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายไกรสร ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1) ของนายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ซึ่งมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายบึงชวน,คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้กำลังใจและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ