สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค โดยมี นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเลขานุการ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและขับเคลื่อนกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด  ณ ห้องประชุมสัตตบุศย์ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)