ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน“ SCG Thung Song Cup 2020” ครั้งที่ 4

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน“SCG Thung Song Cup 2020”ครั้งที่ 4

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน“SCG Thung Song Cup 2020”ครั้งที่ 4 โดยมี นายวิเชษฐ์ ชูเชื้อ กรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ทุ่งสง จำกัด และคณะ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ สนามหญ้าเทียม ปูนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับการการ แข่งขันฟุตบอลเยาวชน“SCG Thung Song Cup 2020” มีโรงเรียนรอบบริเวณบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ทุ่งสง จำกัด 10 โรงเรียน ร่วมแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนวัดก้างปลา โรงเรียนบ้านชายคลอง โรงเรียนวัดควนชม โรงเรียนบ้านวังยวน โรงเรียนวัดกะโสม โรงเรียนบ้านหนองปลิง โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ โรงเรียนบ้านเกาะยวน โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง และโรงเรียนบ้านพูน พร้อมกันนี้มีการแสดงมวยไทยยุทธศิลป์ จากนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพุ ซึ่งได้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาแล้ว อีกด้วย


ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า สพป.นศ.2 ให้ความสำคัญด้านกีฬาและเยาวชนเป็นลำดับต้นมาโดยตลอด และกีฬายังยังสามารถพัฒนาส่งเสริมเล่นเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง การทำงานร่วมกันเป็นทีม ความมีวินัยการให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ของนักเรียนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ต่อไป