บุคลากร สพป.น่าน เขต 2 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายก่อกิต  คำผัด ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) (International Anti-Corruption Day) ประจำปี 2561 รวมพลังคนน่าน ต้านทุจริต คิดทำดี ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน