21-10-63 รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และ นางสาวสุนิษา นามวิจิตร ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2563 ซึ่งส่งสัญญาณจากส่วนกลาง สพฐ. โดยมีนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ