นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมพิธีวางพานดอกไม้ถวายสักการะ “ร้อยดวงใจ ถวายให้สมเด็จย่า”

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมพิธีวางพานดอกไม้ถวายสักการะ “ร้อยดวงใจ ถวายให้สมเด็จย่า” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสงคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นที่ทรงมีต่อองค์กรวิชาชีพ และพสกนิกรชาวไทยในพระเมตตาทรงอุทิศและสละเวลาปฏิบัติพระราชภารกิจ ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยปวงชนชาวไทย ณ ห้องประชุมสาเกตุ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)