สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2563 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ

วันที่ 21 ต.ค.63 เวลา 07.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2563 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ มีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้  กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก กับมาตรการป้องกัน โควิด -19 รอบใหม่ สพป.ตาก เขต 2  กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) โครงการโรงเรียนสุจริต ภาคเหนือ การประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย จ.ลพบรี และ งานอบรม Digital Classroom หลักสูตร “การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี” หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท