คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี(รอบที่ 1) โรงเรียนบ้านโคกแสว

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นายวินัย พันธุ์มี ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายไกรสร ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (รอบที่ 1) ของนายศราวุธ ต่อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแสว ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการ ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน,คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมให้ กำลังใจและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านโคกแสว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ