สพม.36 ศึกษาดูงาน เรื่อง งานบริหารงานบุคคล ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายอรรณพ  จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ นางโสภา  ชวนวัน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง งานบริหารบุคคล ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่้ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว