สพม.เขต16 (สงขลา สตูล) กิจกรรมชิม ช้อป แชร์ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ เข้าร่วมรับชมการแสดงผลงานของนักเรียน ในการจัดกิจกรรม ชิม ช้อป แชร์ มีการแสดงผลงานของนักเรียน เช่น โครงการบริษัทสร้างการดี โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล๑(ชุมชนบ้านอุดมทอง) โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘ โรงเรียนบ้านพังลา “ตรีวณิชวิทยาคาร” โรงเรียนวัดควนเนียง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน วิถีชุมชน และภูมิปัญญาชาวบ้าน จัดขึ้นวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา