โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป.ระยอง เขต ๒ จัดพิธีรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีเปิดเรือนหอสมุดเฉลิมปัญญา

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อม รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังโรงเรียนบ้านเจริญสุข โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ตั้งแถวรอรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์ ในการนี้ นายธีระยุทธ แสงสุริยจันทร ผอ.โรงเรียนบ้านเจริญสุข เข้ารับพระราชทานพระฉายาลักษณ์ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงเรียนบ้านเจริญสุข อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

และเวลา ๑๐.๐๐ น. นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อม รอง ผอ.สพป. ระยอง เขต ๒ แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา และคณะ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดเรือนหอสมุดเฉลิมปัญญา โรงเรียนบ้านเจริญสุข พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ วิชาชีพ และผู้ที่สนับสนุนการเปิดเรือนหอสมุดเฉลิมปัญญา จำนวน ๔๒ ราย ณ โรงเรียนบ้านเจริญสุข อำเภอแกลง จังหวัดระยอง