ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลและทุนอื่น ๆ ประจำปี 2563

สำนักงาน กพ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 รายละเอียดทุนเล่าเรียนหลวง