+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม กศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 14 /2563+++

^^^วันพฤหัสบดี   ที่ 22  เดือนตุลาคม พ.ศ.2563   เวลา  10.00 น.   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1 ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่ 14 /2563    โดยนายสมพงษ์  ณะรงค์ชัย ผู้แทนองค์กรเอกชน เป็นประธานในการประชุม ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++

ธีรธิดา พรหมมาแบน