สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2  ซึ่งการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้ภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและนักศึกษาที่จะต้องดำเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดทำปฏิทินการออกตรวจติดตามสถานการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี  อำเภอนาดี  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2