ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พบคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ครั้งที่ 1/2563

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พบคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแพรวา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1