สพม.35 ร่วมวันปิยมหาราช

นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นายชวพล แก้วศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนางวัชรี สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกิจกรรม วันปิยมหาราช ที่จังหวัดลำปาง จัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทำบุญตักบาตรอุทิศเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563

นรินทร์  เขียวอินต๊ะ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

 

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์