สพฐ. ตั้งศูนย์ช่วยเหลือจากเหตุท่อส่งก๊าซระเบิด

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซระเบิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ในพื้นที่ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยจุดเกิดเหตุมีโรงเรียนและชุมชนได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (สพป.สมุทรปราการ เขต 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สพม.6 ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) และ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง จัดตั้งศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ท่อก๊าซระเบิดเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยจัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม สาธารณูปโภคต่างๆ ที่จำเป็นไว้บริการ ณ บริเวณโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง

โดยมีนายทศพร ถือพุดซา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายมงคลชัย รัตนอ่อน นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 และว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รักษาราชการแทน ผอ.สพม.6 คอยอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุท่อก๊าซระเบิดที่โรงเรียนวัดเปร็งราษฎรบำรุง โดยมีนายประวัติพงษ์ รอดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมปฎิบัติหน้าที่