สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ อินทร์คง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สถป.สุราษฎร์ธานี เขต 2