ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โดย วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ โดยในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนามากมาย ทั้งด้านการปกครอง การรักษาเอกราช การต่างประเทศ การศาล การศึกษา การเลิกทาส รวมถึงการสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์ บุคลากร สพป.นศ.2 พร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้