บุคลากร สพป.นศ.2 ครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาสร้างจิตสำนึกทำความดี

บุคลากร สพป.นศ.2 ครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาสร้างจิตสำนึกทำความดี

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ  กลับศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต2  ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายประหยัด สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นศ.2 ครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และบริเวณถนนรถไฟอำเภอทุ่งสง โดยมีว่าที่ ร.ต.กิตติภพ  รอดดอน นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานการประกอบพิธี  มีส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาและสร้างจิตสำนึกร่วมทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจำนวนมาก