สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดค่ายวิชาการ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM EDUCATION

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เยี่ยมชมกิจกรรม ค่ายวิชาการ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM EDUCATION สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า อำเภอประจักษ์ศิลปาคม สพป.อุดรธานี เขต 2