เลขาธิการ กพฐ. ส่งทีมวิศวกรตรวจสอบความเสียหายเหตุท่อก๊าซระเบิด

วันที่ 24 ต.ค.63 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)ได้มอบหมายให้ นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษา สพฐ. พร้อมด้วย นางสาวิกา วงศ์ฝั้น สถาปนิกชำนาญการพิเศษ และทีมวิศวกร สพฐ. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ท่อก๊าซระเบิด ณ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง

โดยมีนายทศพร ถือพุดซา รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายมงคลชัย รัตนอ่อน รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายประวัติพงษ์ รอดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลการดำเนินการช่วยเหลือที่ผ่านมา

จากนั้นเข้าตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด เพื่อเร่งฟื้นฟูความเสียหายและสภาพแวดล้อมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด