สพป.กระบี่ ต้อนรับคณะบุคลากร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการสำนักงาน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายสายัณห์  ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมคณะบุคลากร    ให้การต้อนรับนายเลอศักดิ์  รัชณาการ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1      ที่นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ในสำนักงาน   จำนวน  30  คน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านกลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ นำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปพัฒนา ปรับปรุง การบริการการดำเนินงาน ปรับใช้ให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น