กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง สพป.ระยอง เขต ๒ และสพป.ระยอง เขต ๑

สพป.ระยอง เขต ๒ นำโดย นายธันวา ลิ่มสถาพร และ สพป.ระยอง เขต ๑ นำโดย นายสุพรรณ หารธุจิต ร่วมกันจัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพร่ายกายแข็งแรง เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างสามัคคี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง โดยครั้งที่ ๑ สพป.ระยอง เขต ๑ เป็นเจ้าภาพ จัดเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดจังหวัดระยอง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และครั้งที่ ๒ สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นเจ้าภาพ จัดเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สนามโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง