ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสาวสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และคณะข้าราชการครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ:นางสาวณัฐาภรณ์ เปี้ยขัน