สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมอพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 (เวลา 10.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (บ้านปลายแหลม) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (บ้านปลายแหลม) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 121 คน โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน