สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือครูผู้ช่วยที่ประสบเหตุอัคคีภัย โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและ

มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้กับนางศิริลักษณ์  กาญจนาภา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนายภูมิภัทรกานต์ มะลิต ครูโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้รับภัยจากไฟไหม้  บ้านที่ประสบอัคคีภัยตั้งอยู่เลขที่ 237/329 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์  พันนึก ได้เข้าเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมวัยของโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน อีกด้วย