สพม.เขต16 (สงขลา สตูล) ประสานการนำ นร. ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่สถานทูตอินโดนีเซีย

 

           

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เดินทางไปโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ประสานงานเพื่อนำนักเรียน ไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอินโดนิเซีย และวัฒนธรรมที่สถานทูตอินโดนิเซีย พร้อมทั้งติดตามห้องเรียนพิเศษ sma ของโรงเรียน