สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 (เวลา 08.00-09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ( ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ นางจิตรา แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร สพป.นศ.3 ร่วมรับฟังรายการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.”เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3