สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

 

นางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ได้รับมอบหมายจากนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 28 ตุลาคม 2563โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานนางเกศรา ศรีกาญจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มเข้าร่วมรับชม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ผ่านทางโปรแกรม scopia desktop