สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา  ธิศรี รอง ผอ.สพป.นค.1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1   เข้าร่วมงานสภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนตุลาคม 2563  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม แผนงานโครงการจังหวัดหนองคาย ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านเวทีที่ไม่เป็นทางการ ทานอาหารพื้นถิ่นยามเช้า ดื่มชา-กาแฟ  และรับทราบผลงานการดำเนินงาน พบปะเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดหนองคาย ทำให้งานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม  ในการนี้นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางาน สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมหนองคาย ธาวิลลา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย