ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู สพม.19 รับเงินสนับสนุนห้องเรียนอัจฉริยะจากกองสลากฯ

นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ตนพร้อมด้วยบุคลากรเข้ารับมอบเช็คเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ จำนวน 300,000 บาท จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  โดยพ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปสมทบการดำเนินโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์สีสมาร์ททีวีและลำโพงกระจายเสียงสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และรองรับการจัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมห้องเรียนออนไลน์กับโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 12 แห่ง ต่อไป

……………………………………….