สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมขับเคลื่อนและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง”

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป. สิงห์บุรี พร้อมด้วย นางเกตุชญา วงษ์เพิก รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง” กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการความสำเร็จกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” ของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 1 จำนวน 12 แห่ง โดย โรงเรียนวัดโบสถ์( อินทร์บุรี) เป็นตัวแทน สพป.สิงห์บุรี จัดนิทรรศการ เรื่อง สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนวัดโบสถ์อบอุ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  หลังจากนั้นเวลา 17.30 น.  ร่วมงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ณ วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันแถลงข่าว”สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง จากนั้น ผู้บริหารระดับสูง ผอ.สพป/ผอ.สพม. รอง ผอ.สพป./รอง ผอ.สพม. เขตตรวจราชการที่ 1 ร่วมกันลอยกระทง ณ ท่าน้ำวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งภายในงานมีการแต่งชุดไทยย้อนยุค (ออเจ้า) อย่างสวยงาม